OCHRONA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego www.anko-pol.pl jest ANKO-POL.

2. ANKO-POL przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. ANKO-POL z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych

danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Dane osobowe Użytkowników chronione są przez ANKO-POL zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów oraz Usługobiorców zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

4. Użytkownicy mogą przeglądać stronę internetową www.anko-pol.pl oraz zamieszczone w niej opisy towarów bez uprzedniej rejestracji oraz bez podawania danych osobowych.  

5. Dane osobowe Klientów oraz Usługobiorców przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego, wystawiania Klientom faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a także, w wypadku wyrażenia na to przez Użytkownika odrębnej i świadomej zgody w celu informowania go o nowych produktach, usługach i rabatach dostępnych w sklepie.   

6. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z ANKO-POL drogą mailową na adres sklep@anko-pol.pl. Po zalogowaniu się istnieje także możliwość modyfikacji danych poprzez konto w sklepie.

7. Sklep internetowy www.anko-pol.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.anko-pol.pl do potrzeb Użytkownika.

8. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies spowoduje jednak utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwi złożenie zamówienia za pomocą dostępnego on-line formularza oraz rejestrację (założenie konta w sklepie).

9. Wszelkie wątpliwości, pytania oraz żądania dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora zgłaszać należy na adres poczty elektronicznej sklep@anko-pol.pl bądź telefonicznie na jeden z numerów telefonu wskazanych w zakładce Kontakt. 

 

 


Projekt i wykonanie WEBimpuls.pl