Zwroty i Reklamacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. P.H.P. ANKO-POL zwróci zapłaconą cenę wraz z kosztami wysyłki 

 

Zwroty należy wysyłać na adres:

 

P.H.P ANKO-POL

ul. Waryńskiego 4

33-100 Tarnów

 

W przypadku odstąpienia od umowy koszty dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient

 

Reklamacje: 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem 

sklep@anko-pol.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 

 

Reklamacje  należy wysyłać na adres:

P.H.P ANKO-POL

ul. Waryńskiego 4

33-100 Tarnów

 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji 

Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty 

tradycyjnej
Projekt i wykonanie WEBimpuls.pl